هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارا الگوریتم به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1.000 میلیون یال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه نیم درصد (0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوۀ 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه 0.2 درصد (0.002) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 120 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه 0.2 درصد (0.002) از مجموع ارزش معاملات بازارگردان تا سقف تعهداتش0
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 120 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه مي‌باشد
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها صرفا هزینه عضویت در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت درآن است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
9 کارمزد ثبت و نظارت سازمان سالانه 0.005 درصد ارزش مبنای حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق تا سقف 5.000 میلیون ریال.
10 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 700 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور و ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.