اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/04
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,070 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,054 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/04
کل خالص ارزش دارائی ها 1,302,173,680,324 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,054 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,150 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,070 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 129,529,194

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/02

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق:

حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني كوشا الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

سیدمحمدتقی پورمقیم، نجیبه خوشرو، شیرین معطر طهرانی

حسابرس:

موسسه حسابرسی بهراد مشار