اطلاعات لحظه‌ای: 1398/09/14
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,097 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,088 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/14
کل خالص ارزش دارائی ها 734,652,865,166 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,088 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,577 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,097 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 72,829,194

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/02

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق:

حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

بازارگردان:

گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

سیدمحمدتقی پورمقیم، نجیبه خوشرو، شیرین معطر طهرانی

حسابرس:

موسسه حسابرسی بهراد مشار