اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/09
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,025 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,017 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/09
کل خالص ارزش دارائی ها 2,984,064,485,214 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,017 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,286 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,025 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 297,929,194

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/02

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق:

حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني كوشا الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

سیدمحمدتقی پورمقیم، نجیبه خوشرو، شیرین معطر طهرانی

حسابرس:

موسسه حسابرسی بهراد مشار