اطلاعات لحظه‌ای: 1398/10/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,185 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,169 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/27
کل خالص ارزش دارائی ها 1,016,152,572,944 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,169 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,509 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,185 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,929,194

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/02

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق:

حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

بازارگردان:

گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

سیدمحمدتقی پورمقیم، نجیبه خوشرو، شیرین معطر طهرانی

حسابرس:

موسسه حسابرسی بهراد مشار