اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/15
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,240 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,223 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/15
کل خالص ارزش دارائی ها 1,549,989,929,110 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,223 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,318 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,240 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 151,629,194

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/02

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق:

حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني كوشا الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

سیدمحمدتقی پورمقیم، نجیبه خوشرو، شیرین معطر طهرانی

حسابرس:

موسسه حسابرسی بهراد مشار