اطلاعات لحظه‌ای: 1400/04/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,019 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,010 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 3,375,634,135,907 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,010 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,693 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,019 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 337,229,194

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/02

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني كوشا الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

نجیبه خوشرو، شیرین معطر طهرانی، بهمن اسماعيلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار